Un mare adevăr (4)

John Piper: EVANGHELIA: „Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său în lume, pe Dumnezeul OM, cu adevărat OM, cu adevărat Dumnezeu, cu adevărat uman, cu adevărat divin, care trăieşte o viaţă perfectă, îndeplineşte întreaga lege, moare în locul celor păcătoşi intenţionat, preia toată supărarea lui Dumnezeu pentru cei care cred în El, le şterge toată vina, iartă toate păcatele lor, învie din morţi, învinge moartea, iadul, diavolul, păcatele, domneşte cu putere din ceruri, va veni din nou, va dărui viaţa veşnică, va învia din morţi pe toţi cei care au avut credinţă în EL. NU EXISTĂ O VESTE MAI BUNĂ!”