Psalmul 19 (6)

v. 9a „Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie.”

Termenul „frică” are în limba ebraică mai mult o nuanţă de reverenţă temătoare şi respectuasă. În măsura îm care ne dăm seama cine este Dumnezeu, o astfel de teamă sfântă ne va cuprinde inima şi ne va apleca întrega fiinţă într-o smerită închinare. Oamenii devin cu timpul asemenea lucrurilor sau persoanelor la care se închină. Aşa că o teamă sfântă de Dumnezeu este binefăcătoare penru suflet, Ea ne va atrage spre Dumnezeu şi ne va împinge pe zi ce trece să fim ca El în toate umbletele noastre.

v. 9b „Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.”

Judecăţile divine sunt impecabile şi fără greş. Cu cât câvom accepta mai repede acest fapt, cu atât ne va fi mai uşor să ne supunem voiei Lui şi să căutăm să o împlinim în vieţile noastre.

Judecăţile pronunţate de Dumnezeu în ziua de pe urmă vor fi finale şi definitive. Nimeni nu va putea să se certe cu Dumnezeu şi nimeni nu va putea spune că a fost nedreptăţit. Haideţi să ne lăsăm călăuziţi astăzi în toate de voia Lui, pentru ca atunci să putem sta în faţa Lui şi să intrăm în părtăşia slavei Sale veşnice!