Psalmul 19 (4)

v. 7a „Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul.”

Te poţi înteba dacă ai văzut ceva sau pe cineva care să fie perfect? Ce înseamnă de fapt a fi „desăvârşit” sau „perfect”? Dicţionarul ne spune că aşa ceva trebuie să fie „cu totul lipsit de greşeală sau defect; ireproşabil.” Nici una din perceptele legislative ale acestei luminu s-a apropiat suficient de mult de un asemenea deziderat. Toate legile societăţii omeneşti au excepţii şi aproximaţii. Avocaţii dibaci s-au priceput întotdeauna să le găsească şi să le folosească în favoarea clienţilor lor. Cei ce ţin în mână Biblia au însă acces la o lege cu totul şi cu totul desăvârşită! Sigur că sunt şi dintre aceia care cauă să sucească şi Cuvântul Domnului, dar într-o zi ei şi noi vom sta în faţa lui Dumnezeu şi vom fi judecaţi după această lege perfectă şi veşnică.

v.7b „Mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.”

Există multe cărţi scrise pentru gloria autorilor lor, dar nicăieri nu găsim o altă carte care să fie scrisă atât de simplu, şi totuş atât de profund, ca şi Biblia. Orice om o poate înţelege şi chiar şi cel mai neştiutor poate fi ajutat de conţinutul paginilor ei. Fapte 4.13