Un slujitor, Nicu Iliesi a plecat la Cel pe care l-a slujit!

Nicu Iliesi un adevărat slujitor a lui Dumnezeu a plecat acasă pentru a primi răsplata pentru toată slujirea lui pe acest pământ. Dumnezeu cel care coordonează cel mai bine lucrurile a decis să-i spună lui Nicu la 51 de ani „ai terminat lucrarea pe pământ” o poţi continua acuma cu Mine aici în slavă. Durerea este foarte grea pentru că împreună cu Nicu au plecat şi Alex la numai 14 ani şi Adrian 17 ani, chiar dacă nu înţelegem acum toate lucrurile ştim că Dumnezeu le are pe toate în control.

Vreau doar să-L rog pe Dumnezeul oricărei mângâieri să o sprijinească pe sora Geta, pe Paul şi pe Astrid în cea mai grea încercare a vieţii lor. Acum voi nu mai umblaţi ca până acum – voi umblaţi în ritmul veşniciei pentru că cineva dincolo alături de Domnul Isus vă aşteptă pe voi.

Îmi place ce spune marele poet creştin Costache Ioanid în poezia „Cu Dumnezeu în fiecare zi”

Cu Dumnezeu în fiecare zi,
aşa umbla Enoh în lumea vache.
Ca doi prieteni pribegind pereche.
Şi într-o zi, călătorind mereu,
el a ajuns în cer la Dumnezeu.

Cu Dumnezeu în fiecare zi,
aşa umbla în vremea lui şi Noe.
Şi toţi râdeau de el atunci în voe.
Dar n-au ajuns sub primul curcubeu
decât cei ce umblau cu Dumnezeu…

Cu Dumnezeu în fiecare zi,
aşa umbla în Israel Ilie,
îndeplinindu-şi sfânta lui solie.
Şi-un car de foc l-a dus ca pe-un trofeu
să umble şi în cer cu Dumnezeu.

Cu Dumnezeu în fiecare zi
să fim şi noi în lumea de ţărână;
la pieptul Lui, mergând cu El de mână.
Şi într-o zi, umblând aşa mereu,
ne vom trezi în cer cu Dumnezeu…


Mai multe detalii despre serviciile de comemorare şi seviciul funebru de înmormântare puteţi găsi AICI