Înţelesul Cinzecimii – continuare 2

Continuare de aici

  • Sosirea împlinirii

Duhul venise şi semnele ciudate se arătau unul după altul. Brusc un sunet ca vâjâitul unui uragan a început să vâjăie prin odaia de sus şi a umplut casa unde şedeau ei. Urechile lor au fost martore ale prezenţei divine. Limbile ce se iviseră păreau ca de foc. Până şi ochiul omenesc a fost martor al prezenţei divine.

Nu numai că ureche şi ochiul au perceput gloria lui Dumnezeu, dar dintr-o dată s-a întâmplat ceva înlăuntrul celor prezenţi, căci relatarea spune: „Şi toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească”. Fapte. 2.4

Aceasta era o nouă dimensiune religioasă, o experienţă nouă de care nu se mai auzise. Fiinţele lor au fost umplute de un extaz de nespus, pe care nu-l puteau exprima cu vocabularul lor limitat şi sărac. De aceea Dumnezeu, care e întotdeauna bogat în îndurare, a vorbit prin ei pentru a convinge un grup de oameni din mai multe popoare că acolo era prezent Dumnezeu.

Aceasta a fost dovada iniţială a măreţului botez cu Duhul Sfânt. Asupra lor s-au aşezat limbi ca de foc; inimile le erau sprinse şi limbile le erau înflăcărate, mărturisind lucrările minunate ale lui Dumnezeu.

  • Ce este un penticostal?

Din acest motiv cei care primesc acest botez măreţ al Duhului Sfânt se numesc penticostali. Pentru ucenicii ce stăteau în aşteptare, aceasta era împlinirea promisiunii Stăpânului. Ei aveau promisiunea puterii care urma să vină asupra lor şi fuseseră învăţaţi multe lucruri despre funcţiile Duhului Sfânt, dar acum Duhul venise să locuiască în corturi omeneşti şi devenise minimul indispensabil slujirii creştine. Facultăţile omeneşti au fost energizate într-un mod miraculos. Pentru cei 120, aceasta nu era o experienţă trecătoare, ci o moştenire a bisericii ce trebuia să rămână.

Promisiunea Duhului nu le aparţine apostolilor, celor doisprezece, unei biserici, nici câtorva favoriţi, numai din veacurile următoare. Pe de altă parte, este un dar pentru toţi cei ce cred în Hristos, pentru cei mai mici cât şi pentru cei mai mari. „Căci făgăduinţa aceasta este pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” Fapte. 2.39