E timpul să mergi mai departe!

marea rosie„El a aruncat în mare carele lui Faraon şi oastea lui… în marea Roşie” Exod 15:4

Timp de 400 de ani, Faraon a robit poporul Israel. Apoi, chiar când au crezut că au scăpat, s-au trezit din nou cu el la Marea Roşie. Şi atunci a fost momentul în care a intervenit Dumnezeu, făcându-i să cânte: „El a aruncat în mare carele lui Faraon şi oastea lui … în Marea Roşie”. Şi Dumnezeu doreşte să facă la fel pentru tine. Indiferent ce s-a întâmplat, El te poate scoate învingător şi-ţi poate da o cântare nouă. Se va întâmpla repede sau uşor? Nu ştiu, ce ştiu este că vom scăpa în moduri diferite şi în ritmuri diferite. Cum au trecut evreii Marea Roşie? Păşind! Dar când au ajuns pe partea cealaltă, acea masă de apă a devenit o linie despărţitoare între trecutul şi viitorul lor. Dar pentru a scăpa de trecutul tău, trebuie să ierţi şi să continui să ierţi până când trecutul îşi pierde puterea de stăpânire, asupra ta. Trebuie să te ridici şi să declari prin credinţă că puterea pe care acele vechi probleme o aveau asupra ta este zdrobită. Domnul Isus a promis că atunci când Cuvântul Lui despre acea problemă devine cuvântul Tău, circumstanţele tale vor începe să se schimbe (Marcu 11:23-26). Fă Cuvântul Lui să fie şi cuvântul tău. Însă aveţi grijă că trecutul va încerca să vă schimbe deciziile luate doar să vadă dacă sunteţi gata sa mergeţi mai departe. Pavel spunea „Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:11). Dar moartea singură nu pune capăt, ai nevoie de o înmormântare. Aşa că stabileşte-ţi un moment, un loc şi un epitaf care spune: „trecutul se termină exact aici!” Spune-i lui Faraon: „oştile şi stafiile tale nu mă vor mai rănii” şi mergi mai departe!

Pietre de aducere aminte…

Fără nici o îndoială, avem o memorie selectivă! Dacă ne face cineva de 9 ori bine şi o singură dată rău, ce ţinem minte?

Ţinem minte ce vrem noi şi ce ne place, dar uităm adesea lucruri importante.

Dumnezeu are o problemă cu memoria noastră selectivă. Uităm prea adesea exact lucrurile de care ar vrea El să ţinem cont. Avem o problemă de comunicare. Noi spunem: „Doamne aduţi aminte de mine! Nu uita de problemele mele!” Dar Dumnezeu ne răspunde: „Bine! Dar nu uita nici tu de Mine şi de voia Mea!”

Există probleme de comunicare ori de câte ori suntem preocupaţi de propriile noastre interese.

În Iosua 4.1-24, Dumnezeu este gata să facă o minune şi vrea ca acest eveniment să nu fie uitat, ci să rămână  o lecţie transmisă din generţie în generaţie.

La scară mai mică despicarea Iordanului, era o repetare a despicării apelor Mării Roşii, şi ca o piedică în calea uitării Dumnezeu le porunceşte evreilor să scoată 12 pietre din albia râului Iordan şi să le ridice într-un monument. Care v-a fi lecţia pe care trebuie să o ţină minte evreii?

1.  Posibilităţile lui Dumnezeu sunt nelimitate. Nu există lucruri pe care să nu le poată face Dumnezeu pentru binele poporului Său. plăgile din Egipt, minunile de la Marea Roşie, minunile din pustia Sinai, şi acum despicarea Iordanului erau tot atâtea exemple care ilustrează această idee.

2. Posibilităţile lui Dumnezeu sunt la dispoziţia celor plăcuţi lui Dumnezeu.

3. Posibilităţile lui Dumnezeu sunt zădărnicite de neascultarea şi păcatul nostru.

Ne aflăm „la o singura generaţie de sălbăticie”. Dacă copii noştri nu vor prelua de la noi credinţa în Dumnezeu şi umblarea după voia Lui, generaţia de mâine va fi la fel de „sălbatică” ca şi cea de pe vremea Canaanului. Iar peste păcat şi fărădelege vine întotdeauna judecata lui Dumnezeu. Chiar dacă au beneficiat de minunile din Egipt şi de la Marea Roşie, evreii necredincioşi au trebuit să piară în pustie.

„Dumnezeu nu are nepoţi.” Fiecare generaţie şi fiecare suflet în parte are responsabilitatea să nu uite de Dumnezeu şi să-şi însuşească moştenirea de credinţă a părinţilor lor.

Doamne ajută-ne să ne aducem aminte de tot ce ai facut tu pentru noi!