Ce au spus alţii despre IERTARE…

„A greşi este omeneşte, a ierta este dumnezeuieşte” Alexander Pope

„Nimic din lumea aceasta nu poartă mai clar pecetea Fiului lui Dumnezeu decât iertarea” Alice Cary

„Psihologia dinamică ne învaţă că putem dobândi sănătatea lăuntrică numai prin iertare – nu numai iertarea altora ci şi iertarea noastră proprie.” Joshua Lath Liebman

„Dacă sunt îndeplinite condiţiile pe care El le-a stabilit, Dumnezeu S-a obligat prin Cuvântul Său să ierte pe orice om de orice păcat din pricina lui Hristos.” Billy Graham

S-a terminat!

Un tânăr s-a dus la un evanghelist la sfârşitul seviciului şi a întrebat: „Ce pot să fac ca să fiu mântuit?”

„Ai venit prea târziu”, a răspuns evanghelistul.

„Prea târziu pentru a fi mântuit?” a exclamat băiatul.

„O, nu!” spuse evanghelistul, „prea târziu pentru a mai face ceva”. Isus a făcut totul cu două mii de anu în urmă la Calvar!”

Şi Isus a făcut totul. El a rostit mai multe cuvinte în timp ce atârna pe cruce, dar una din rostirile lui au fost: „S-a sfârşit”, ceea ce înseamnă că nimic nu mai poate fi adăugat la această lucrare şi nimic nu mai poate fi luat. Este complect totul. Moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Hristos a terminat planul mântuirii. Tot ce trebuie să facem este să ne încredem în El.

Povestea ochilor

„A fost odată o oarbă care se ura pe ea însăşi din cauză că era oarbă. Ea ura pe toată lumea, cu excepţia prietenului ei iubitor. El era întotdeauna gata s-o ajute.
Într-o zi, ea i-a spus lui: «Dacă aş putea să văd lumea, eu m-aş căsători cu tine». Într-o altă zi, cineva i-a donat o pereche de ochi. Când bandajele au fost date jos, ea a putut să vadă totul, inclusiv pe prietenul ei.

El a întrebat-o: «Acum, că tu poţi vedea lumea, te căsătoreşti cu mine?»

Fata s-a uitat la el şi a văzut că el este orb. Numai văzând ochii lui închişi, a fost şocată. Ea nu se aştepta la asta. Gândul că trebuie să se uite la ochii lui închişi toată viaţa a făcut-o să-l refuze.

Prietenul ei a plecat şi a doua zi i-a scris o notă, menţionând: «Să ai grijă de ochii tăi, draga mea, pentru că înainte să fie ai tăi, au fost ai mei!»”

Tăcere… Şi apoi, când îţi revii, constaţi că, pe lângă această minunată poveste, mesajul mai conţine câteva fraze. Vorbe simple, dar pe care le uităm atât de repede…

… Înainte să spui cuiva un cuvânt rău, gândeşte-te la cineva care nu poate să vorbească.
… Înainte să spui că mâncarea nu este gustoasă, gândeşte-te la cineva care nu are ce să mănânce.
… Înainte să-ţi judeci soţul sau soţia, gândeşte-te la cineva care plânge la Dumnezeu pentru o companie.
… Înainte să te plângi despre greutăţile vieţii, gândeşte-te la cineva care a plecat de tânăr de pe acest pământ.
… Înainte să te plângi de copii, gândeşte-te la cineva care ar dori să aibă copii.
… Înainte să te plângi de cineva care nu ţi-a făcut curat în casă, gândeşte-te la oamenii care trăiesc pe stradă.
… Înainte să te plângi de distanţa parcursă cu maşina, gândeşte-te la cineva care merge pe jos aceeaşi distanţă.
… Când eşti obosit şi te plângi de serviciu, gândeşte-te la şomeri, la cei care ar dori să aibă un loc de muncă.
… Iar când gânduri depresive te doboară, pune un zâmbet pe faţă şi mulţumeşte-i lui Dumnezeu că eşti în viaţă!

Sursa: Grigore Cartianu

Cred că ar trebui fiecare dintre noi să medităm foarte profund….

Poţi să spui şi tu aşa?

Când citim Cuvântul lui Dumnezeu, este important să remarcăm declaraţiile de credinţă şi de consacrare pe care le-au rostit cei ce au fost predaţi Domnului. Ne putem întreba apoi pe noi înşine decă am putea rosti şi noi acelaşi cuvinte. Conţin ele şi experienţa umblării noastre cu Dumnezeu sau sunt doar mărturia unor stări care ne sunt total străine? Doresc din toată inima ca Dumnezeu să folosească culegerea de versete care urmează pentru a ne îndemna pe toţi şă fim „o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu” Romani 12.1

 • Iov: „N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui”. Iov 23.12
 • Iov: „Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pământ”. Iov 19.25
 • David: „Domnul este Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic”. Ps. 23.1
 • David: „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin…Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta”. Ps. 16.8,11
 • Isaia: „Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” Isaia 6.5
 • Isaia: „Iată-mă trimite-mă!” Isaia 6.8
 • Maria: „Iată, roaba Domnului; făcândumi-se după cuvintele tale!” Luca 1.38
 • Magii: „I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui”. Matei 2.2
 • Ioan Botezătorul: „Trebuie ca El (Isus Hristos) să crească, iar eu să mă micşorez”. Ioan 3.30
 • Simon Petru: „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu”. Ioan 6.68, 69
 • Orbul vindecat: „Eu una ştiu: că am fost orb, şi acum văd”. Ioan 9.25
 • Saul din Tars: „Soamne, ce vrei să fac? Fapte. 9.6
 • Apostolul Pavel: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine…” Galateni 2.20
 • Apostolul Pavel: „Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig” Filipeni 1. 21
 • Apostolul Pavel: „… căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat pănă în ziua aceea”. 2Timotei 1.12
 • ISUS HRISTOS: „Iată Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul”. Apocalipsa 22.12-13

Fie ca harul şi pacea lui Dumnezeu să fie peste noi, aşa cum a fost în vechime cu cei care I-au fost credincioşi.

Dumnezeu să ne binecuvinteze!

Cugetări despre tinereţe, maturitate şi bătrâneţe

 • „Am fost tânăr, şi am îmbătrânit…” (DAVID, în Ps. 37.25)
 • „De vrei să acţionezi în stil mare, atunci înflăcărează tinerii. În ei poţi găsi forţă şi sănătate proaspete, iar pe calea aceasta au fost înfăptuite cele mai mari reforme” (Fr. Schlegel n.1772-d.1829, filozof german)
 • „Bătrâneţea omului începe acolo unde se termină însufleţirea lui (I. Ducici n.1874-d.1943, poet sârb)
 • „Când între noi şi tinerii care ne înconjoară simţim interpusă o fisură, când am pierdut capacitatea de a intra în rezonanţă cu ei, am încetat cu siguranţă de a fi tineri” (O. Fedor n.1913-d.1976, medic român)
 • „Pletele albe sunt arhive ale trecutului” (E.A. poe n.1809-d.1849, poet american)
 • „Se duce vremea, trece anul / Ne pare rău că-mbătrânim / Dar nu ne pierde Tu elanul / Cu care vrem să te slujim” (harfa bisericilor penticostale la nr. 757)
 • „V-am purtat pe umăr de la naşterea voastră; până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaş, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mântuiesc” (Isaia 46.6)

Maxime (2)

 • Cel care nu se grăbeşte să promită este cel ce-şi ţine de obicei cuvântul.
 • Stăpâneşte-ţi pornirile, altfel te vor stăpâni ele pe tine.
 • Scopurile lui Dumnezeu sunt uneori amânate, dar niciodată abandonate.
 • Cititul nu este de nici un folos, dacă nu-l traducem în practică.
 • Religia fără moralitate este ca şi pomul fără fructe. Moralitatea fără religie este ca un pom fără rădăcini.
 • Lumea nu are nevoie de o definiţie a religiei, ci de o demonstraţie a ei.
 • Pocăinţa este o schimbare de inimă nu de părere.