Roditor prin putere…

Este perioada în care cei care am stat la casă ştim că acum tebuie tunsă via, trebuie cosmetizaţi pomii de prin grădină şi dacă suntem atenţi putem învăţa multe din aceste activităţi.

O mlădiţă nu rămâne verde şi roditoare doar prin aceea că este în viţă. Prin ea trebuie să treacă seva viţei şi necontenit să primească puteri noi de creştere şi de viaţă. În fiecare am, spre exemplu, stăpânul unui pom vede o parte din crăci şi din ramuri că sunt uscate, cu toate că ele sunt pe trunchi. Cum se face că asemenea ramuri sau crăci sunt uscate?

Oamenii de ştiinţă au constatat că fiecare ramură a unei plante în mod separat, are un sistem de chemare. Mai direct spus, o ramură sau o mlădiţă primeşte ceea ce are nevoie numai atunci când cere: „Trimite-mi sevă, trimite-mi putere”. Dacă acest sistem de chemare este deranjat, mlădiţa sau ramura moare. Deranjarea sistemului de chemare poate să se producă prin îngheţ, paraziţi, poluare, lipsă de lumină sau prin boli.

În viaţa spirituală noi nu avem toate doar prin simplul fapt că suntem prinşi de Isus. Desigur, putem avea tot ce ne trebuie pentru rodira spirituală, însă trebuie să chemăm, adică trebuie să cerem de la Domnul. Numai atunci când cerem, primim putere. Atunci Duhul Sfânt trece prin noi şi ne face roditori. Asta este ceea ce a avut de gând Isus să spună: „Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă.” (Ioan 15.5) Este aşa de dureros că mulţi copii ai lui Dumnezeu au încetat să mai ceară, să mai cheme puterea, seva Duhului Sfânt. Nu ai vrea să te rogi tu pentru aceasta?