Nu te îngrijora. Vei avea destul!

paine si pesti„Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre” (Filipeni 4:19)

Ţi-e  teamă că nu vei avea suficient pentru a-ţi satisface toate nevoile?

Să citim relatarea despre hrănirea a 5000 de oameni şi să observăm trei principii pe care au încercat să le aplice ucenicii.

  • primul principiu, ei au încercat să scape de problemă. Au spus Domnului Isus: „Dă-le drumul să se ducă … ca să-şi cumpere pâine” (Marcu 6:36). Dar El a spus NU. Domnul Isus a înţeles că noi creştem când ne confruntăm cu problemele, nu când le evităm. Credinţa noastră creşte numai când îi cerem ceva. Credinţa leneşă şi inactivă te va lăsa baltă când eşti în nevoie, deci trebuie să te hrăneşti din Cuvântul lui Dumnezeu şi să-ţi exersezi credinţa în mod regulat.
  • al doilea principiu, ucenicii au crezut că ceea ce au nu este suficient: „Este aici un băieţel, care are cinci pâini de orz şi doi peşti; dar ce sunt acestea la atâţia?” (loan 6:9). Dumnezeu îţi va cere să te uiţi la ceea ce ai pentru că deşi nu pare mult, când Îl pui şi pe El la socoteală, va fi mai mult decât suficient ca să ţi se împlinească nevoia. În mâinile ucenicilor, era doar prânzul pentru o persoană, dar în mâinile lui Hristos a devenit hrană pentru 5000 de persoane. Aşa că pune ce ai în mâinile lui Dumnezeu şi lasă-L pe El să lucreze.
  • al treilea pricipiu, numai când ucenicii au ascultat de planul Lui li s-a împlinit nevoia. Când îi ceri lui Dumnezeu o minune, El îţi va da deseori un plan şi nişte instrucţiuni de urmat. În acel moment ascultarea ta porneşte cronometrul, activează planul şi determină rezultatele. Cu Dumnezeu nu există lipsă şi nu este nici limită. Când s-a terminat, „au ridicat douăsprezece coşuri pline cu fărămituri de pâine şi cu ce mai rămăse-se din peşti” (Marcu 6:43).

Nu te îngrijora, vei avea destul!

 

 

 

Cina Domnului – o zi deosebită

Astăzi este o zi deosebită pentru că în această zi ne aducem aminte de Cina pe care Domnul Isus a instituit-o în noaptea în care a fost vândut. „Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine;  şi, după ce a binecuvântat-o, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el;  căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.” (Matei 26.26-29) 

Cina Domnului este o celebrare a mântuirii, a victoriei. Aşa cum Paştele este sărbătoarea eliberării din robia egipteană, tot aşa Cina creştinilor este sărbătoarea eliberării de păcate, realizată prin trupul şi sângele lui Isus. Pâinea şi vinul reprezintă trupul şi sângele Domnului Isus, aşadar la Cină centrală este amintirea actului mântuitor al lui Isus!

Cina Domnului este o perspectivă asupra revenirii Domnului Isus. Mântuitorul le spune ucenicilor că va cina cu ei în Împărăţia lui Dumnezeu. Isus aşteaptă în mod foarte realist o Împărăţie a păcii şi a belşuguluim, chiar dacă puterea noastră de a ne imagina această Împărăţie este limitată, atunci când El va reveni, va instaura vizibil Împărăţia lui Dumnezeu. Din această perspectivă Cina este şi o cină a speranţei şi a mângâierii pentru Biserică. 

Cina Domnului, este o cină a părtăşiei, cina instituie şi însufleţeşte părtăşia în biserică. 

Cina Domnului este o certificare a credinţei noastre, prin bucăţica de păine şi prin rodul viţei în mod palpabil El ni se adresează nouă, îndurarea lui Dumnezeu vine peste noi. La Cină, El ni se adresează în mod personal, în mod special aici pot să dobândesc certitudinea că păcatele mele sunt cu adevărat iertate şi şterse.

ISUSE spre a ta iubire
Ne-ntoarcem, lăcrimând din nou
Şi îţi aducem mulţumire
În zi de dulce preamărire
DUMNEZESCULE… EROU!