DOMNUL MEU E VIU!

„Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui”Filipeni 3.10

„El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem în locurile cereşti, în Hristos Isus” Efeseni 2.6

SĂRBĂTORI FERICITE!  PAŞTE FERICIT!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Puterea învierii Lui!

„Si sa-L cunosc pe El si puterea invierii Lui, si partasia suferintelor Lui, si sa ma fac asemenea cu moartea Lui; ca sa ajung cu orice chip, daca voi putea, la invierea din morti.” Filipeni 3.10-11 

1. Putere militară Efeseni 1.19-23

 • putere nemărginită v.19
 • putere de neimaginat v.21
 • putere absolută

2. Putere motivatoare Romani 6.4-5

 • pentru o viaţă nouă v.4f
 • pentru o înviere superioară v.5

3. Putere magnetică Coloseni 3.1-2

 • gândeşti la cer
 • mergem spre cer

4. Putere glorificatoare Filipeni 1.20

 • trăiesc pentru El
 • sufăr pentru El
 • lucrez pentru El
 • mor pentru El fac totul pentru El

Căutarea după Hristos…

Există o întebare pe care o punem sau ne-o pun alţii nouă: „Ce faci de sărbători?”… ce ne-am propus pentru ziua învierii lui Hristos.  Unii doresc să se odihnească, alţii să-şi viziteze rudele sau prietenii, iar alţii gândesc: „ar fi cazul să mai mergem şi la biserică pentru că nu am fost de la Crăciun.

Doresc să pun această întrebare nu cu intenţia de a primi un răspuns, ci mai de grabă că aceastăzi nu trebuie irosotă, ci ea poate fi folosită pentru fericirea altora sau a noastră, sau poate unoră să le pună pe inimă aceaşi dorinţă remarcabilă pe care a avut-o Maria în acea remarcabilă primă zi a săptămânii, în zorii zilei dis-de-dimineaţă şi anume „Căutarea lui Hristos!”

1. Căutarea după Hristos a fost prioritară

 • Oare îşi poate imagina cineva că Maria cu celelalte femei nu aveau ceva mai bun de făcut în zorii acelei zile? Oare zbuciumul sufletesc, jalea nu le-au cuprins vîzându-L pe Domnul lor murind în chinuri? Toate acestea le puteau doborâ de tot, astfel să dorească mai degrabă a se odihni? Dar ce rost au toate pentru Maria dacă nu şti-a ce s-a întâmplat cu Domnul Hristos. nici un lucru nuare valoare atâta timp cât nu-L ai pe Isus.

2. Căutarea după Hristos este costisitoare

 • Nu mă refer la faptul că pentru a-L găsi pe Hristos trebuie să plătim ceva în valori convenţionale, dar există totuş un preţ al căutării. femeile şi-au făcut gânduri…cine ne va da piatra, …vor fi străjerii, …ele au fost gata să plătească preţul.

3. Căutarea după Hristos este insistentă

 • Maria îl caută dar nu-L găseşte imediat. Petru şi Ioan Îl caută şi nici ei nu-L găsesc. DE CE? L-au căutat într-un loc greşit (mormântul), unora logica şi necunoaşterea temeinică a Cuvântului lui Dumnzeu ne poate duce pe un drum greşit. Mormântul spune clar – NU ESTE AICI! Îngerul – A ÎNVIAT! Hristos – BUCURAŢI-VĂ! – cea mai fericită concluzie.

4. Căutarea după Hristos este răsplătită

 • Femeile au văzut lucruri extraordinare. Ce este mai important pentru căutătorii de astăzi decât faptul că l-au găsit pe Isus care le spune: „BUCURAŢI-VĂ!” Când cel înviat din morţi îţi spune să te bucuri aceasta înseamnă o adevărată răsplată a căutării prioritare, costisitoare şi insistente.

Ce faci de sărbători? Cum le petrecei? Vom cădea ca Maria la picioarele Domnului Hristos?

Dumnezeu ne promite cerul, legat de o ascultare pe acest pământ de Domnul Hristos!

Ghetsimani – teascul de untdelemn

Poate te întrebi ce legătură are aces Isus cu marii oamenii întemeietori de religii:

 • Buddtha – a trăit 80 de ani, moare într-o livadă înfloridtă în braţele celui mai iubit ucenic.
 • Mahomed – a trăit 63 de ani, moare când pregătea un nou atac armat în braţele soţiei.
 • Cofucius – a trăit 73 de ani, este înmormântat cu onoruri de către adepţii săi.
 • Moise moare la o vârstă înaintată, conform vechilor scrieri ale evreilor a fost înmormântat de însuş Dumnezeu.
 • Isus moare la 33 de ani, tânăr, dar El este singurul care a spus: „Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăş s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăş…” ioan 10.17-18

Acesta este bărbatul care a atârnat pe cruce, dar nu înainte de a trece prin Ghetsimani. Ce a însemnat Ghetsimani pentru Isus?

 1. Un loc al mâhnirii (Matei 26.37)
 2. Un loc al suferinţei interse (Matei 26.38)
 3. Un loc al singurătăţii (Matei 26.38)
 4. Un loc al întăririi (Matei 26.43)
 5. Un loc al trădării (Matei 26.46)

Isus stă din nou şi aşteaptă, este mâhnit, in suferinţă pentru tine şi pentru mine… ce facem cu El?