Spicuiri…

Cu ani în urmă s-a întâmplat în Germania următorul fapt: După slujba religioasă ţinută într-o duminică, un om bogat a venit în faţa pastorului şi zise: „Domnule pastor, dumneata ai ţinut o frumoasă predică despre cer, dar nu ne-ai spus unde se află cerul de fapt.”

„Bine a răspuns pastorul, lucrul acesta vi-l voi spune imediat. Acolo sus locuieşte un mădular al comunităţii noastre o femeie cu doi copii. În mica ei cameră sunt două paturi, într-un pat zace mama, iar în celălalt cei doi copii. Ei toţi sunt bolnavi. Soba nu este încălzită deoarece nu au cărbuni, şi n-au nici de mâncare. Nenorocirea lor a ajuns acum la culme. De acea eu vă dau acum următorul sfat, cumpăraţi alimente şi cărbuni, trimiteţi-le apoi acolo sus la ei, du-te personal la acea sărmană femeie şi spune-i: „iată, toate acestea ţi le-am adus în Numele Domnului şi Mântuitorului nostru.” Apoi te rog să iei Biblia, şi după ce vei citi Psalmul 23, să te rogi împreună cu ea şi cu copii ei. Şi dacă după toate acestea încă nu vei şti unde se află cerul, atunci eu îţi voi plăti tot ce vei cheltui”.

Dar pastorul n-a trebuit să mai achite nota de cheltuieli, pentru că omul cel bogat s-a conformat sfatului şi s-a îmbogăţit cu o frumoasă şi fericită experienţă.

din „The Pentecostal Ministtr”

Comportamentul creştin

„Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.” Coloseni 3.13

Un tânăr pastor luase în primire o biserică nouă. După o vreme a observat că nu toţi membri îl agreau. Neştiind ce să facă, într-una din zile a cerut sfatul unui frate mai bătrân, ca să ştie cum să se poarte cu aceţtia. Acesta i-a cerut răgaz de gândire. A doua zi i-a înmânat un bilet pe care erau scrise următoarele cuvinte: „Fi bun, fii foarte bun, fii nespus de bun”.

Tânărul a înţeles recomandarea fratelui bătrân şi s-a comportat ca atare. Nu a trebuit să aştepte prea mult ca să observe o mare schimbare în atitudinea celor ce până aici nu-l agreaseră. Acest predicator a câştigat nu prin forţă şi impunere ci prin dragoste răbdătoare.

Domnul Isus a propovăduit iubirea. El s-a străduit să câştige pentru împărăţia lui Dumnezeu pe toţi păcătoţii. Tocmai din această cauză a fost învinuit că mănâncă cu vameşii şi cu păcătoţii.

Domnul Isus s-a străduit să smulgă toate sufletele din ghiarele păcatului. Cele trei pilde ale Domnului Isus: oaia pierdută, leul pierdut şi fiul risipitor – exprimă dorinţa vie a Mântuitorului de a recupera orice suflet pierdut. Aici este vorba nu numai de suflete neîntoarse la Dumnezeu ci şi de suflete care s-au rătăcit de la adevăr şi s-au pierdut.

Apostolul Pavel are o recomandare specială în privinţa aceasta: „Fraţilor chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu”. Galateni 6.1

Câtă deosebire între apostolul Pavel şi mulţi credincioşi aspri de prin bisericile noastre, care vor să apară ca nişte adevăraţi arhangheli ai judecăţii lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu nu este o instituţie represivă. Rolul ei este corectiv, de a îndrepta sufletele (1Corinteni 5.1-5). Toate măsurile ce le ia trebuie să aibă o singură ţintă: de a îndrepta şi de a recupera, contribuind la mântuirea sefletelor.

„Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate”. Iacov 5.19-20

Pentru pastori…

Bună ziua pastore! Tu nu mă cunoşti, eu sunt, unul din cei mai săraci membri din adunarea ta… Eu plec înainte ca să se termine predica, pentru ca să nu rămân stingherit în colţul holului cu fraţii şi surorile fericiţi. Plec ca să nu plâng de singurătate văzând zâmbetele fericite a celor care s-au găsit unul pe altul în această nor de enoriaşi. Continuarea>

Felicitări sincere echipei Ştiri Creştine!