Precizare din partea Bisericii Metanoia Arad

metanoia-aradDorind să păstrez o poziţie echidistantă în ce priveste cazul Metanoia Arad şi pastorul Cristian Barbosu, după ce am prezentat comunicatul pastorului Cristian Barbosu doresc să prezint şi poziţia oficială a Bisericii Metanoia Arad.

Având în vedere discuţiile şi informaţiile care circulă în spaţiul virtual cu privire la Biserica Baptistă Metanoia Arad, precum şi comunicatul fratelui Cristian Barbosu exprimat în acest context, considerăm că este necesar să aducem câteva precizări şi clarificări ce se impun în această situaţie.

În anul 2012 şi în special ultima parte a acestui an, în cadrul bisericii noastre au apărut diferenţe majore de înţelegere şi aplicare a Scripturii între fratele Cristian Barbosu şi cea mai mare parte a echipei de slujire, respectiv 8 din cei 11 membri (între aceștia fiind și 3 din cei 5 presbiteri ai bisericii).

Aceste diferențe au vizat în special trecerea de la modelul de conducere în care am funcționat și care era un model de conducere printr-o pluralitate de presbiteri, dar sub autoritatea Adunării Generale, la un nou model, specific bisericii Harvest, în care Adunarea Generala a bisericii nu mai  există, atribuțiile acesteia transferându-se Consiliului de Presbiteri (format doar din presbiterii activi), care îşi asumă întreaga răspundere pentru conducerea bisericii, atât din punct de vedere spiritual cât și legal, și în cadrul căruia Pastorul Senior funcționează ca și Primul dintre egali (primus inter pares). În această situație, Biserica Metanoia urma să își piardă autonomia, în schimbul subordonării către Harvest Bible Fellowship.

Maniera în care fratele Cristian Barbosu a condus şi influenţat procesul de implementare a noului model de conducere, precum şi faptul că o mare parte a comunităţii nu a agreat cu varianta dorită de biserica Harvest şi de fratele Cristian Barbosu, a produs dezbinare în cadrul comunităţii şi multe controverse ce periclitau unitatea bisericii.

Pornind de la această realitate, un grup de iniţiativă dintre membrii bisericii au lansat procesul convocării Adunării Genarale, la care au aderat 289 din cei 584 membri ai bisericii. Astfel a fost posibilă convocarea Adunării Genarale a Bisericii Baptiste Metanoia, respectându-se cadrul legal prevăzut de Statutul Cultului Creștin Baptist din România.

Ordinea de zi cuprindea, printre altele, renunţarea la noul model de conducere ce se dorea implementat, precum şi la colaborarea cu Harvest Bible Fellowship. De asemenea, propunea şi o evaluare a lucrătorilor duhovniceşti şi reconfirmarea lor în slujire la nivelul Bisericii.

Adunarea Generală a avut loc în data de 09.02.13, cu participarea a trei delegați din partea Comunităţii Baptiste de Arad. Lucrările Adunării Generale s-au desfăşurat în termeni şi în condiţii echilibrate, fără participarea pastorului Cristian Barbosu, care a ales să-și trimită un delegat pentru a citi o scrisoare deschisă către Biserică. În această scrisoare, printre altele, fratele Cristian Barbosu anunţa că la ora 13,00 a aceleiaşi zile, s-a retras atât din cadrul Bisericii Metanoia, cât şi din cadrul Cultului Creştin Baptist, anunțând cu acea ocazie şi faptul că va începe o nouă lucrare în Arad.

Ca urmare a deciziilor Adunării Generale din 09.02.2013, Biserica Metanoia Arad a rămas o biserică baptistă şi a ales o nouă conducere confirmată într-un cadru statutar, legal.

Lucrarea spirituală a Bisericii, precum şi celelalte activităţi specifice se desfăşoară într-un cadru normal, ce respectă învăţătura biblică, intenţia noastră fiind să cultivăm relaţii creştine sănătoase, şi să reconciliem relaţiile care la această oră suferă.

Nu încurajăm şi nici nu vrem să fim parte din numeroasele polemici care s-au creat, mai ales în spaţiul virtual, şi care, se vor mai naşte probabil în jurul evenimentelor ce s-au petrecut în viaţa bisericii Metanoia. În același timp, dezaprobăm opiniile care nu au o bază reală de informare, sau sunt exprimate într-un mod tendenţios și ne delimităm de orice poziţie care exprimă opinii sau păreri într-o manieră şi formulare lipsită de respect și principialitate, inclusiv dacă vin din partea unor membri ai bisericii noastre.

Pentru cei care doresc să afle orice alte informații sau dovezi care susțin poziția noastră, suntem gata să dăm socoteală oricui ne-o va cere, în spiritul dreptului la adevăr şi a respectului pe care ni-l datorăm unii altora, dar mai ales lui Dumnezeu.

În dragoste,

Echipa de slujire a Bisericii Creștine Baptiste Metanoia Arad

23 Februarie 2013

biserica metanoia arad