Gânduri pentru predicatori…

  • Ca să aibă efect o predicare trebuie să fie plină de viaţă, trebuie să avertizeze, să încurajeze; trebuie să fie apelul proaspăt adresat de Dumnezeu unei anumite mulţimi prezente. Atunci şi numai atunci, predica se transformă în mesaj profetic, iar predicatorul devine el însuş o verigă în lanţul de profeţi ai vremii.
  • Noi nu suntem diplomaţi, ci profeţi, iar mesajul nostru nu este un compromis, ci un ultimatum.
  • Noi, cei care propovăduim Evanghelia, nu trebuie să ne vedem pe noi înşine ca pe nişte soli trimişi să stabilească bune relaţii între Hristos şi lume.
  • Predicatorul care propovăduieşte adevărul, căutând să-l aplice la viaţa cotidiană a ascultătorilor săi, va simţi pe propria lui piele spinii şi cuiele crucii. Un astfel de predicator va duce o viaţă grea – dar va fi încununat cu slavă.
  • Prima lecţie pe care trebuie să o înveţe cel ce vrea să predice bine este să se roage bine.
  • Rugăciunea trebuie să fie fără încetare, predicarea, numai din când în când.
  • Nici un om nu ar trebui să stea înaintea oamenilor în biserică, dacă nu a stat mai întâi înaintea lui Dumnezeu îngenunchiat în rugăciune.
  • Adevăratul mesager al lui Dumnezeu nu este de obicei un om de succes, cel puţin nu în felul în care oamenii măsoară succesul.