Astăzi este timp pentru rugăciune!

rugaciune 3Daniel 6.1-16

Imperiul „capului de aur” a trecut într-o singură noapte. Prezent la formarea lui, Daniel a asistat şi la căderea lui, şap­tezeci de ani mai târziu. Şi îl regăsim pe profet, bătrân la peste nouăzeci de ani, dominând evenimentele şi persoanele. El nu este mai impresionat de strălucirea omului, cum este de pră­buşirea lui. Deşi străin, el i-a slujit cu tot atâta conştiinciozitate şi pe îngâmfatul Nebucadneţar, şi pe lumescul Belşaţar şi, cum va face acum, pe slabul Darius (comp. cu 1 Petru 2.18…). Această fidelitate atrage asupra lui încrederea suveranului, dar totodată şi invidia colegilor. Ei uneltesc împotriva lui, iar împăratul, indus în eroare de demersul lor ipocrit, îşi sem­nează decretul irevocabil. Daniel însă, slujitorul său atât de bun, n-a putut să se supună acestui decret. Şi, în adevăr, a fost nevoie ca acest complot să fie ţesut, pentru ca noi să pu­tem afla că omul lui Dumnezeu avea un obicei sfânt. De trei ori pe zi, el îngenunchea în camera lui, pentru a-L chema pe Dumnezeul său (1 Împăraţi 8.48,50 şi Psalmul 55.17).

            Dragi prieteni, noi astăzi putem să ne punem pe genunchi ori de câte ori dorim, fără să fim hărţuiţi. Să facem uz de acest privilegiu, pentru a găsi în el, ca şi Daniel, izvorul tainic al puterii şi al înţelepciunii!

Cum stai cu viaţa de rugăciune?

„Seara, dimineaţa, şi la amiază, oftez şi gem” Psalmul 55:17

În 1965 experţii au prezis că peste douăzeci de ani săptămâna de lucru va avea douăzeci şi două de ore şi pensionarea se va face la patruzeci de ani deoarece computerele vor face aproape toată treaba. Dar ce au trecut ei cu vederea? Poftele! Cu cât avem mai mult, cu atât ne dorim mai mult. În acest cerc vicios, prima victimă este timpul nostru cu Dumnezeu! Deci cum stai cu viaţa de rugăciune? Înainte de a da un răspuns, citeşte următoarele cuvinte ale unor mari sluji­tori ai lui Dumnezeu:

  •  DL Moody: „Dacă ai atâtea lucruri de făcut încât nu ai timp pentru rugăciune, depinzi de ele, tu ai mai multe lucruri de făcut decât Dumnezeu a vrut vreodată să ai”.
  • Jill Briscoe: „Dacă petre­ci timp cu Dumnezeu El îţi va călăuzi paşii şi atunci devii un om condus de Dumnezeu”.
  • Helmut Thielicke: „Cuvântul lui Dumnezeu ne solicită. El ne cere o porţiune de timp dintr-o zi; chiar dacă este una foarte modestă, în care El este singura noastră companie … Dumnezeu nu suportă să fie păcălit cu rugăciuni în stil telegrafic şi să fie dat la o parte ca un vizitator nepoftit căruia abia îi deschidem uşa şi asta numai pentru a scăpa de el cât mai repede”.
  • AW Tozer: „Acum, ca tot­deauna, El se descoperă copilaşilor şi se ascunde în întuneric gros de cei înţelepţi şj prudenţi. Trebuie să ne simplificăm modul în care ne apropiem de El. Trebuie să ajungem la lucrurile esenţiale (şi ele vor fi extrem de puţine, dar binecuvântate). Trebuie să renunţăm la orice efort de a impresiona şi să ne apropiem cu candoarea nevinovată a copilăriei. Dacă facem aşa, fără îndoială că Dumnezeu ne va răspunde imediat”.

Deci, cum stăm cu viaţa noastră de rugăciune!?

Rugăciunea Întregii familii

„…aduceţi cererile voastre la cu­noştinţa lui Dumnezeu, prin rugă­ciuni şi cereri, cu mulţumiri.” Filipeni 4.6

O mamă, crescută după principii creş­tine, a păstrat obiceiul de a-l pune pe băieţelul ei să spu­nă o rugăciune înainte de culcare: „Doamne Isuse, binecuvintează-l pe tata, binecuvinteaz-o pe mama şi fă din mine un copil cuminte!” Într-o seară, după rugăciune, co­pilul o întrebă pe mama lui: „Te rogi şi tu?” – „Da, câteo­dată.” – „Iar tata?” – „Nu ştiu, cred că nu.” – „Dar, mamă”, replică micuţul, „un băieţel ca mine nu se poate ruga pentru întreaga familie. Şi voi trebuie să mă ajutaţi.”

Aceste cuvinte simple au pătruns în inima mamei. De atunci a început şi ea să se roage, iar mai târziu a pre­luat această lucrare în cadrul familiei şi soţul ei.

S-a spus că rugăciunea este respiraţia sufletului, un contact permanent cu cerul, unde sunt adevăratele in­terese ale creştinului. Conţinutul rugăciunii este la fel de diferit ca nevoile noastre. Forma sa poate consta în laudă, mulţumire, rugăminţi, câteodată un strigăt după ajutor sau o rugăciune stăruitoare. Să ne rugăm când suntem singuri, în cercul familiei sau împreună cu alţi creştini! Dumnezeu apreciază rugăciunile noastre, pen-|ru că ele sunt expresia încrederii noastre depline în El. Dumnezeu ascultă rugăciunile şi răspunde la ele aşa cum consideră El că este bine şi la timpul Său.


Rugăciunea lui Sir Francis Drake – 1577

Tulbură-ne, Doamne,
cînd suntem prea mulţumiti cu noi înşine,
cînd ni se împlinesc visurile,
fiindcă am visat prea mărunt;
cînd am ajuns la destinaţie
fiindcă am vîslit prea aproape de ţărm.

Tulbură-ne Doamne,
cînd, sătui de lucrurile pe care le avem,
ne-am pierdut foamea de pîinea vieţii;
cînd, îndragostiţi de viaţă,
am încetat să mai visăm la veşnicie;
cînd, în strădania de a zidi un pămînt nou,
am uitat Cerul.

Tulbură-ne Doamne,
ca să îndrăznim mai straşnic,
să ne-avîntăm în mările involburate,
în larg, unde furtunile ne vor învăţa despre stăpînirea Ta
şi unde, fără ţărmuri la orizont, vom vedea stelele.

Iţi cerem să împingi zarea nădejdiilor noastre şi mai departe
iar viitorul să-l aduci şi mai aproape de noi,
Cu putere, îndrăzneală, speranţă si dragoste.

Iţi cerem acestea în numele Căpitanului nostru, Isus Hristos!

 

 

Astăzi Emma va fi operată!

Dragi mei, cei care citiţi aceste rânduri… vă salut pe toţi şi vă doresc o zi plină de binecuvântări din partea Domnului Isus!
Vreau să aduc înaintea vostră nevoia de rugăciune în mod deosebit astăzi pentru Emma Repede (Moroşan), care urmează să fie operată la coloană în urma accidentului suferit în urmă cu câteva zile.

Vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu astăzi cu post şi rugăciune! Fie ca Dumnezeu să-i dea biruinţă să poată trece peste această încercare.

Rugăciunea…

„Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.” (Fapte 12:5)

Rugăciunea este legătura care ne leagă de Dumnezeu. Este podul care trece peste orice abis şi ne poartă în siguranţă peste orice prăpastie a primejdiei sau a nevoii.

Gândeşte-te la semnificaţia acestei istorisiri din primul secol al bisericii: Totul părea să fie împotriva ei, pentru că Petru era în închisoare, iudeii păreau învingători, Irod era încă suveranul suprem, şi arena martiriului aştepta nerăbdătoare dimineaţa următoare ca să poată bea sângele apostolului. „Şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el“. Şi care a fost rezultatul? Închisoarea s-a deschis în mod miraculos, apostolul a fost eliberat, iudeii au rămas încurcaţi, şi ca o manifestare a pedepsei lui Dumnezeu, crudul rege Irod „a murit mâncat de viermi“. Şi mergând mai departe spre o victorie şi mai mare, „Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult“ (v. 23-24).

Cunoaştem noi cu adevărat puterea armei noastre supranaturale care este rugăciunea? Îndrăznim noi s-o folosim cu autoritatea unei credinţe care nu numai că cere, dar şi comandă? Dumnezeu ne botează cu îndrăzneală sfântă şi cu încredere divină, pentru că El nu caută oameni mari, ci oameni care să îndrăznească să dovedească măreţia Dumnezeului lor! „Şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni“. A. B. Simpson

În rugăciunile tale, mai presus de orice, fereşte-te să-L limitezi pe Dumnezeu, nu numai prin necredinţă, ci şi gândindu-te că ştii exact ce poate El să facă. Învaţă să te aştepţi la ceva neaşteptat, mai presus de tot ce poţi tu cere sau gândi.

Deci ori de câte ori mijloceşti prin rugăciune, mai întâi taci şi închină-te lui Dumnezeu în gloria Lui. Gândeşte-te la ce poate El să facă, cum Îşi găseşte El plăcerea în Hristos Fiul Său, şi la poziţia ta în El – apoi aşteaptă-te la lucruri mari.

Andrew Murray

Rugăciunile noastre sunt oportunităţile lui Dumnezeu.

Treci printr-un necaz? Rugăciunea poate transforma timpul întristării tale într-un timp de tărie şi plăcere. Eşti fericit? Rugăciunea poate adăuga un parfum ceresc timpului tău de bucurie. Eşti în mare pericol din partea unui vrăjmaş din afară sau dinăuntru? Rugăciunea poate plasa un înger lângă tine a cărui atingere ar putea sfărâma o piatră de moară în fire de praf mai mici decât făina pe care ar măcina-o, şi a cărui privire ar putea distruge o armată întreagă.

Ce va face rugăciunea pentru tine? Răspunsul meu este acesta: Tot ce poate Dumnezeu să facă pentru tine. „Cere ce vrei să-ţi dau“ (2 Cronici 1:7).

Frederick William Farrar

 

Chemare la post şi rugăciune pentru Coco Pop – „Betel” Dej

Scumpii mei am găsit următorul link pe care vreau să îl aduc în atenţia voastră pe blogul pastorului Cristian Ionescu. Când l-am urmărit am simţit că ceva îmi sfâşie inima. Dumnezeu, vreau să ştiţi că încă nu tace, El vorbeşte şi astăzi, El lucrează şi astăzi dar doreşte ca noi să lucrăm împreună cu El.

 

http://biserica.beteldej.ro/index.php?page=video&cat=videos&vid=1054

Rugăciunea în familie

Rugaciunea in familie – Pregatirea

Una dintre cele mai mari prioritati ale lui Dumnezeu este pastrarea relatiilor de familie. Dumnezeu a proiectat casatoria (Geneza 2:18, 24) si familia pentru a-Si indeplini planurile si a ne imbogati vietile (Psalmul 127:3). Odata ce tehnologia a crescut nivelul de trai si a permis familiilor sa fie accesibile din punct de vedere electronic, s-a redus comunicarea. Se observa din ce in ce mai frecvent cum parintii si copiii se distanteaza unii de altii emotional si spiritual. In cele din urma, in aceasta era a comunicarii aflate pe muchie de cutit, familia esueaza si in comunicarea cu Dumnezeu prin omiterea rugaciunii impreuna ca familie.

Familia este stabilita prin creatie divina, insa Satan foloseste diferite imprejurari pentru a isca certuri si a crea dezbinare in relatii (Efeseni 4:26-27; 1 Petru 5:7-8). Majoritatea familiilor au putine activitati impreuna, focalizandu-si toata atentia asupra televizorului sau computerului. Pierzand dialogul cu membrii familiei, parintii si copiii pierd unitatea data de Dumnezeu prin rugaciune.

Rugaciunea in familie – Privilegiul


Poate ne aducem aminte de cunoscuta rugaciune din copilarie: “Dumnezeu e mare, Dumnezeu e bun. Ii multumim pentru aceasta mancare” (n.tr. rugaciune cunoscuta in contextul american). Ca si copil care se gandeste la probabilitatea ca o “faptura” ascunsa sa fie la el sub pat, ma rugam: “Daca mor inainte de a ma scula, te rog, Doamne, sufletu-mi a lua”. Unele familii poate aleg rugaciuni scrise sau repetarea unor rugaciuni, pe cand altii prefera rugaciuni spontane, mai putin structurate. In ambele cazuri, rugaciunea este un privilegiu care necesita un angajament intre parinte si copil, cat si cu Dumnezeu. A-L include pe Dumnezeu in circumstantele zilnice il ajuta atat pe parinte, cat si pe copil sa se inteleaga unul pe altul. Avand libertatea de a se ruga impreuna ca si familie, familiile devin parteneri care pun baze spirituale solide casei lor (1 Corinteni 3:9,11).

Rugaciunile in familie se extind dincolo de mancare si culcare. Nevoile noastre se exind dincolo de hrana si temeri. Familiile ar trebui sa discute si sa se roage impreuna pentru diferite subiecte. Integrand un verset sau mai multe versete din Biblie (Efeseni 6:1-3) in rugaciune, copiii pot fi incurajati sa se roage lui Dumnezeu ca sa-i ajute sa asculte de parinti. Parintii isi arata ascultarea fata de Dumnezeu respectandu-se si purtandu-se frumos unul cu altul (1 Petru 3:7). Copiii experimenteaza siguranta cand sunt martori rugaciunilor pe care le inalta parintii catre Dumnezeu. Cand o mama cauta sa-I placa lui Dumnezeu in rugaciunile ei, Dumnezeu ii rasplateste familia (Proverbe 31:10-12; 28-29). Daca tatal isi asuma responsabilitatea de lider spiritual, Dumnezeu ii binecuvinteaza familia (Geneza 18:19). De exemplu, copiii vor alerga la Dumnezeu constant, daca parintii lor ii incredinteaza in mainile iubitoare ale lui Dumnezeu.

Rugaciunea in familie – Protectia

In rugaciunea impreuna cu familia este important sa ne amintim ca Tatalui nostru ceresc Ii place sa vorbeasca cu copiii Lui, si ca El Se ingrijeste de toate problemele lor. Faptul ca stim ca El ne protejeaza si ne izbaveste de toate temerile noastre ne da o pace nepretuita si unitate in familie. Rugaciunea impreuna cu familia le permite copiilor sa-si marturiseasca preocuparile in mod simultan parintelui pamantesc si parintelui ceresc “Ava, adica Tata” (Romani 8:15). Cand fiica noastra a fost mica, citeam Romani 8:38-39, iar apoi ne rugam, multumindu-i lui Dumnezeu pentru dragostea Lui si rugandu-L sa o pazeasca pe fiica noastra, care atunci era in clasa I. Multi ani mai tarziu, cand fiica noastra a mers la facultate, rugaciunile noastre ca familie ne-au unit si mai mult, stiind ca Dumnezeu este credincios.

Beneficiile rugaciunii in familie au un impact extraordinar asupra parintilor. Lipsa unui serviciu poate sa rupa o casnicie si o familie. Cand Dave a ramas fara serviciu acum 8 ani, era distrus. Copiii au inceput sa se roage pentru tatal lor inainte si dupa scoala. Dave si Christy au impartasit cu copiii nevoia lor pentru calauzire si resurse financiare. Dave isi aduce aminte: “Erau zile in care eram frustrat si nu am avut nici o odihna. Atunci unul din copii a pus mana pe umarul meu si s-a rugat lui Dumnezeu ‘sa-l ajute pe tata sa nu fie suparat si pentru oameni buni care sa-i dea lui tata un serviciu”. Dave a marturisit ca simtea cum inima lui era pazita, chiar protejata, ori de cate ori familia lui se ruga cu el. Cand si-a gasit serviciul perfect, intreaga familie a adus multumiri lui Dumnezeu, iar copiii au inteles partea lor vitala in rugaciune (Filipeni 4:6-7). Rugaciunea pune un gard de protectie in jurul familiilor.

Rugaciunea in Familie – Prioritatea

Desi rugaciunea in familie este eficienta pentru intarirea relatiilor dintre membri, de multe ori este greu sa fie gasit un timp specific pentru rugaciune. Parintii abordeaza rugaciunea in familie cu cele mai bune intentii doar ca un timp de rezolvare a conflictelor. Un parinte se poate simti necalificat sa conduca rugaciunea, crezand ca comunicarea cu Dumnezeu va fi ineficace. Iata cateva linii calauzitoare pentru a stabili rugaciunea in familie ca o prioritate zilnica:

Transpune in cuvinte tot ce te necajeste, indiferent cat de mic este lucrul acela (1 Petru 5:7).
Invita-L pe Dumnezeu sa-ti descopere planurile, scopul si dorinta Lui pentru viata ta (1 Ioan 5:14–15).
Marturiseste-L pe Dumnezeu ca si Cap al familiei tale (Deuteronom 6:5–9).
Priveste la Dumnezeu smerit si asteapta raspunsul Lui (Marcu 11:22–25).
Rugaciunile in familie … tot ce cer ele este T.I.M.P.

sursa. resurse pentru familie

Importanţa rugăciunii în familie…

Unii creştini numesc aceasta „rugăciune-acord”. Sunteţi profund binecuvântaţi dacă aveţi un frate sau o soră devotată cu care să vă rugaţi. Cu adevărat, cei mai puternici mijlocitori pe care i-am cunoscut se uneau în câte doi sau trei. “Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri” (Matei 18:19).

Locul unde acest fel de rugăciune are loc, în modul cel mai puternic, este acasă. Soţia mea, Gwen, şi cu mine ne rugăm împreună zilnic şi cred că acest lucru păstrează familia noastră împreună. Ne-am rugat pentru fiecare din copiii noştri în timpul anilor de creştere a lor, ca nimeni din ei să nu fie pierdut. Ne-am rugat pentru prieteniile, relaţiile şi partenerii lor de viitor şi acum facem acelaşi lucru şi cu nepoţii noştri.

Foarte puţine familii creştini se roagă acasă. Personal, pot mărturisi că mă aflu în lucrare astăzi datorită puterii rugăciunii în familie. Pe timpul când eram copil, în fiecare zi, indiferent unde ne jucam eu şi cu fraţii şi surorile mele, în curtea din faţă sau în stradă, mama mea ne chema prin uşa din faţă a casei noastre: „David, Jerry, Juanita, Ruth, este timpul pentru rugăciune!” (Fratele meu Don încă nu se născuse.)

Întreaga vecinătate ştia despre timpul de rugăciune din familia noastră. Uneori uram să aud acel strigăt şi mormăiam de nemulţumire. Dar ceva, în mod clar, se întâmpla în acele timpuri de rugăciune, în timp ce Duhul se mişca în mijlocul familiei noastre şi atingea sufletele noastre.

S-ar putea să nu vă vedeţi în stare să susţineţi rugăciunea în familie. S-ar putea să aveţi un soţ/o soţie care nu sunt dispuşi să coopereze sau un copil rebel. Preaiubiţilor, nu contează cine alege să nu se implice. În pofida acestui lucru puteţi veni la masa din bucătărie, să vă plecaţi capul şi să vă rugaţi. Acest lucru va servi drept timp de rugăciune al casei şi fiecare membru al familiei va şti acest lucru.

David Wilkerson, resursepentrufamilie

Rugăciunea unui tânăr de 19 ani

„Doamne ascultă-mi glasul” Ps. 5.3

„Dumnezeul meu, tatăl meu şi Mântuitorul meu, pentru ai binevoit să mă păstrezi în harul Tău tot timpul nopţii şi până în ziua în care acum începe, fă ca s-o folosesc în întregime în slujba Ta, să nu gândesc să nu spun şi să nu fac nimic care să nu fie pentru plăcerea şi ascultarea de sfânta Ta voinţă, astfel ca toate faptele mele să aibă în vedere slava Numelui Tău şi mântuirea fraţilor mei. Şi aşa cum pentru viaţa aceasta terestră, Tu faci să lumineze soarele Tău în această lume, veghează ca să luminezi şi înţelepciunea mea, ca prin puterea Duhului Sfânt să fiu îndrumat după voia Ta cea dreaptă.

Astfel Dumnezeul meu, de orice lucrare m-aş apuca, scopul Tău să fie întotdeauna să Te servesc şi să te onorez, aştept tot ce poate fi bun pentru mine doar prin binecuvântarea Ta şi nefăcând nimic care să nu-Ţi fie plăcut.

Fă aşa Doamne, ca, în timp ce lucrez pentru trupul meu şi pentru viaţa aceasta, să-mi înalţ sufletul mai sus, până la acea viaţă cerească binecuvântată, pe care Tu ai rezervat-o copiilor Tăi.

Să-ţi placă Ţie să fi ocrotitorul sufletului meu, ca şi al trupului meu, ca Tu să mă întăreşti împotriva tuturor ispitelor celui rău şi să mă scapi din toate pericolele care mă ameninţă neîncetat.

Şi pentru că eu îţi cer, o Domane, să mă conduci şi să mă dirijezi nu numai azi, ci până la sfârşitul vieţii mele, veghează de asemenea, să prindă viaţă în mine darurile harului Tău şi să cresc din zi în zi ca să ajung la plinătatea părtăşiei cu Fiul Tău, Isus Hristos, care este adevărata lumină a sufletelor noastre. Amin!”

Această rugăciune a fost găsită în jurnalul personal al unui tânăr care a fost chemat la Domnul din Alsacia pe 8 februarie 1945, în timpul războiului,pe câmpul de luptă.