Privind în urmă…

Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita   nici una din   binefacerine Lui.” Psalmul 103.2

Ai condus maşina vreodată pe versantul uni munte şi te-ai oprit în vârf pentru a privi înapoi?

Îmi aduc aminte drumul şerpuitor care urca în zig-zag pe Transfaăgărăşan. Câteodată intram într-o ceaţă atât de densă că erai nesigur pe unde merge maşina. Când am ajuns în vârf, ne-am uitat în jos de unde am venit. Acolo jos erau serpentinele pe care le-am urcat cu aşa mare grutate, totul era clar acum şi chiar se putea vedea la mare depărtare pentru că şi ceaţa s-a risipit. Ce panoramă!

Uneori ca buni creştini, trebuie să ne oprim din drumul vieţii şi să privim înapoi. Cu toate că acest drum al vieţii a fost sinuos şi abrupt, plin de probleme vom putea să vedem cum Dumnezeu ne-a călăuzit prin credincioşia Sa.

Iată ce poate vedea un creştin atunci când se uită înapoi:

1. Eliberarea pe care ne-a adus-o Domnul. „Aduţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins…” Deuteronom 15.5

2. Felul cum ne-a călăuzit. „Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău,…” Deuteronom 8.2

3. Binecuvântările pe care ni le-a dăruit. „Aduţi aminte de zilele din vechime, socoteşte anii, vărstă de oameni după vărstă de oameni, Întreabă pe tatăl tău, şi te va învăţa, pe bătrânii tăi, şi îţi vor spune. când cel Prea Înalt a dat o moştenire … aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său…” Deuteronom 32.7-12

4. Victoriile pe care le-a câştigat. „Recuoaşteţi astăzi – ce nu au putut recunoaşte şi vedea copii voştrii – pedepsele Domnului, Dumnezeului vostru, mărimea Lui, mâna Lui cea tare şi braţul Lui cel întin, semnele Lui şi faptele pe care le-a săvârşit în mijlocul Egiptului, împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului şi împotriva întregii lui ţării. Recunoaşteţi ce a făcut El oştirii Egiptului, cailor lui şi carelor lui, cum a făcut să vină peste ei apele Mării Roşii, când vă urmăreau şi i-a nimicit pentru totdeauna; ce v-a făct în pustie, până la venirea voastră în locul acesta; ce a făcut lui Datan şi lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit, cu casele lor şi corturile lor, şi cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. Căci aţi văzut cu ochii voştri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul.” Deuteronom 11.2-7

5. Încurajările pe care ni le-a dat. „Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoaşteţi dar din toată inimavoastră şi din tot sufletul vostru, că niciunul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niunul n-a rămas neîmplinit.” Iosua 23.14

Când suntem faţă în faţă cu dificultăţile, uităm adesea de credincişia lui Dumnezeu din trecut. Vedem numai rutele ocolitoare şi pericolele drumului pe care mergem. Dar acum după ce am trecut în anul 2010 priveşte în urmă la anul 2009 şi vei vedea bucuria victorie, chemarea urcuşului şi prezenţa Însoţitorului pe cale, care a promis că nu ne lasă şi nu ne va uita, şi dacă suntem astăziaici suntem datorită biruinţei e care am avut-o prin braţul puternic al Domnului.