Ai pace?

„Veţi fi călăuziţi în pace” Isaia 55:12

Unul din primele lucruri pe care le pierzi când ieşi din voia lui Dumnezeu este pacea. Deci dacă nu ai pace, nu fă lucrul acela! Promisiunea lui Dumnezeu este: „vă dau pacea Mea” De multe ori pacea este tot ce îţi poate da Dumnezeu pentru a-ţi spune dacă eşti sau nu pe calea cea bună, să nu încalci „regula păcii”. Domnul Isus a spus: „Vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea” (loan 14:27). Lumea oferă un sentiment de pace care funcţionează numai când totul merge bine. Dar când părerile pe care le primeşti par a fi derutante şi contradictorii, când nimic nu pare să îţi meargă bine şi totuşi îţi poţi păstra calmul, experimentezi „pacea lui Dumnezeu, care depăşeşte orice pricepere” (Filipeni 4:7). Poate spui: „De unde iau pacea aceas­ta transcendentă?” Petru răspunde: „Smeriţi-vă, deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngri­jeşte de voi. Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da put­ere şi vă va face neclintiţi” (1 Petru 5:6-10).

Fi plin de pace, nu merge înaintea lui Dumnezeu deznădăzduit, fii încrezător în Dumnezeu ştiind „că El se îngrijeşte de voi” (vezi 1 Petru 5:7).