Darurile Spirituale (7)

Astăzi vreau să vorbim despre urtima parte di darurile de echipare şi anume să vorbim despre păstorul şi învăţătorul Aş vrea să fac o precizare cu privire la darul acesta pentru că există două păreri: unii susţin ideea că există darul „păstor” şi darul „învăţător”. Şi atunci se pune întrebarea de ce „păstor-învăţător” şi nu „păstor” şi „învăţător”?

K. Wuest spune: cuvintele „păstor” şi „învăţător”, formează o construcţie gramaticală, care potrivit cu regula Granvill Sharp, indică faptul că aceste două cuvinte se referă la un singur individ. (Word Studies In The New Testament – Ephesians p.101).

W. Barclay face următorul comentariu: „se pare că această dublă se referă la un singur grup de oameni” (W. Barclay, Daily Study Bible, The Letters To The Galations and Ephesians p.174).

Din moment ce expresia „unii păstori şi învăţători”, articolul nu este repetat, putem vorbi despre o singură lucrare cu două nume. Orice păstor trebuie să fie un învăţător capabil în lucrarea de împărţire a Cuvântului lui Dumnezeu. În fiecare biserică darul de păstor – învăţător este cel care predomină. Statutul de păstor al unei biserici locale nu reprezintă o funcţie oficială în biserica Noului Testament.

Păstori – învăţători în Noul Testament

 • Domnul Isus – „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi” (Ioan 10.11);
 • Apostolii – au făcut lucrarea de învăţare (Matei 28.20);
 • Barnaba, Simion, Luciu, Manaen şi Saul – sunt incluşi în lista de prooroci şi învăţători în biserica din Antiohia (Fapte 13.1);
 • Apolo – el avea „darul vorbirii şi era tare în Scripturii” (Fapte 18.24);
 • Timotei – Pavel l-a folosit în această calitate lăsându-l să ajute bisericile noi, frământate de probleme (1Tes. 3.2; 1Tim. 1.3; 1Cor. 4.17). O misiune specială a lui Timotei era să nu-i lase pe alţii să înveţe bisericile o altă doctrină, el a mai fost însărcinat de Pavel să ordineze lucrători (prezbiteri) în adunările locale (2tim. 2.2);
 • Tit – un colaborator a lui Pavel (2Cor. 8.23), în Creta el a trebuit ssă facă o lucrare de păstorire – învăţare şi să aşeze „prezbiteri în fiecare cetate” (Tit 1.5; 2.1,15).

Lucrarea unui păstor – învăţător

Darul de păstor – învăţător, este cel mai răspăndit dintre toate darurile lucrării de echipare. Fiecare biserică are nevoie de un păstor – învăţător. Păstorul – Învăţător, are abilitatea deosebită de a-şi asuma responsabilitatea hrănirii, sănătăţii, protejării ţi creşterii congregaţiei bazat pe un termen lung. Putem să descriem lucrarea unui păstor – învăţător prin patru cuvinte: îngrijitor, pionier, protector şi medic.

Păstorul – Învăţător trebuie să fie un îngrijitor, el trebuie să-i hrănească pe oameni cu Păine şi Apa Vieţii. Este foarte important, de asemenea să fie un pionier şi un lider pentru membrii bisericii, el trebuie să fie un model în viaţa de rugăciune şi în celelalte domenii. Ca protector, el trebuie să-şi apere turma de duşmani şi de învăţăturile greşite. În final păstorul – învăţător trebuie să fie un vindecător al oilor. există două feluri de videcări în biserică: vindecarea individuală şi vindearea relaţiilor de părtăşie.

CONCLUZIE

Dumnezeu cheamă pe toţi membrii Bisericii Sale să activeze în lucrea de slujire. Domnul Isus Hristos a dat: „pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lurării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4.11-12). Biserica are datoria să primească cu bucurie aceste druri ce i le oferă Domnul isus spre binele ei. Să respectăm deci şi să sprijinim lucrarea persoanelo care au primit aceste daruri.

va urma

3 comentarii la “Darurile Spirituale (7)

 1. Pingback: Darurile Duhului Sfânt – concluzii « Ungândbun

 2. ,,Pe alţii i-a dat păstori.”
  ,,Şi El (Isus) a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători”, Efeseni 4:11
  Pe scurt: ,,Şi El (Isus) a dat… păstori. Notă: ,,Versetul acesta este singurul în Biblie care aminteşte numele de păstor la ,,creştini.”
  Ce înţeleg eu despre păstori din acest verset?
  Din acest verset înţeleg că: Domnul Isus a dat păstori şi că Biserica trebuie să aibă păstori.
  Ce nu înţeleg eu din acest verset? Nu înţeleg:
  a. Cine sunt aceşti oameni pe care i-a dat Domnul Isus păstori?
  b. Ce fel de oameni trebuie să fie aceşti păstori?
  c. Câţi trebuie să fie într-o Biserică?
  d. Care este locul lor în Biserică?
  e. Care este slujba lor?
  Notă: La aceste întrebări nu vor să răspundă cu Biblia nici păstorii actuali şi nici oamenii lor. De ce?… vom vedea!
  Cine sunt aceşti oameni pe care i-a dat Domnul Isus păstori? Citim:
  ,,Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes, şi a chemat pe bătrânii adunării. Când au venit la el, le-a zis: … Luaţi seama, deci, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori, ca să păstoriţi Biserica Domnului.” Fapte 20:17,18,28 (Vers. Germană) Înţelegem că Duhul Sfânt a pus (nu oamenii) pe bătrânii adunării (nu pe tineri) cu slujba de păstorire a Bisericii.
  Pe scurt: ,,Pavel… a chemat pe bătrânii adunării. Când au venit la el, le-a zis:… v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori, ca să păstoriţi Biserica Domnului.” Fapte 20:17,18,28
  Apostolul Petru spune acela-şi lucru, citim: ,,Sfătuiesc pe bătrânii dintre voi, eu care sunt bătrân, împreună cu ei…păstoriţi turma lui Dumnezeu care este între voi, veghind asupra ei,… nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei încredinţaţi vouă, ci făcându-vă exemplu turmei.” 1 Petru 5.1-3 (Vers. Germană) Se spune tot la bătrânii Bisericii să păstorească turma lui Dumnezeu (biserica).
  Pe scurt: ,,Sfătuiesc pe bătrânii dintre voi,…: păstoriţi turmalui Dumnezeu care este între voi, veghind asupra ei, 1 Petru 5.1-3
  Păstorii ( bătrânii) sunt daţi cu slujba de supraveghere a bisericii. Biserica nu este hrănită numai de păstori ci de toţi cei mai mult de treisprezece feluri de slujitori: ,,Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.” Efeseni 4:16 ,,Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.”
  1 Petru 4:10 Citeşte mai atent celelalte daruri şi slujbe şi vei vedea că păstorii sunt una şi învăţători alta. Bagă de seamă ce faci când pui linioară în loc de ,,şi” între păstori şi învăţători. Păstorii bisericilor actuale sunt nelejuiţi de biblie. Ei şi-au ţinut credincioşi lor înţepeniţi pe bănci să le asculte predicile până au devenit neputincioşi orbi şi goi. Cea mai grea lovitură pe care a dato diavolul creştinismului actual este acesta dre aşi alege păstori sau predicatori care să le predice după placul lor. Ei au săpat groapa în care credincioşi lor şi-au aruncat talanţi şi tot ei au astupat-o ca să nu ise mai cunoscă locul. E timpul să revenim la biblie şi să nu mai înăbişim adevărul în nelegiuirile noastre.

  • În mare vă dau perfectă dreptate, slujba de păstor s-a deteriorat foarte mult în ultimul timp. Sunt tot mai mulţi cei care slujesc din interes, dar nu vreau să detailez aceste lucruri penru că nu fac subiectul acestor postări ale mele. Când am spus păstor – învăţător am fost foarte conştient în ce am spus şi anume păstorul (cel care păstoreşte o biserică), trebuie să fie şi un bun învăţător (trebuie să cunoască foarte bine ce fel de hrană administrează turmei).
   Faceţi o afirmaţie că păstorii bisericilor de astăzi sunt „nelejuiti de biblie”, nu aş vrea să merg pănă acolo în cât să spun că păstorii nu sunt legitimi din punct de vedere al slujbei, ei sunt legitimi Dumnezeu a lăsat această slujbă în Biserică, că anumite persoane nu îşi îndeplinesc această nobilă slujbă este altceva şi despre asta poate vorbim altă dată. Scopul meu a fost să prezint Darurile Spirituale pe care Dumnezeu le oferă fiecărui credincios.
   Este adevărat că Dumnezeu a lăsat în biserică şi bătrâni care trebuie să fie gata să înveţe pe cei tineri CUVÂNTUL lui DUMNEZEU, accentuez foarte mult lucrul acesta.
   Mi-ar face plăcere să mai vorbim, şi poate dată viitoare acest (bătrân) are şi un nume. Să auzim numai de bine!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s